• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

01. பாடசாலை மாணவர்களின் போக்குவரத்து தேவையினை பூர்த்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்துவதற்கு பேரூந்துகளை கொள்வனவு செய்தல் (நிகழ்ச்சி நிரலின் விடய இல. 05)

01. அவுஸ்திரேலியாவின் சலுகை கடன் திட்டத்தின் கீழ் வைத்தியசாலைகளில் சத்திரசிகிச்சை மற்றும் அவசர சிகிச்சை பிரிவு ஆகிவற்றை விருத்தி செய்தல் (விடய இல. 07)

01. குருநாகலில் அமைந்துள்ள பாதுகாப்பு சேவை விரு தரு விதுபியசவுக்காக அடிப்படை வசதிகள் கொண்ட மூன்றுமாடி கட்டிடம் ஒன்றை அமைத்தல் (விடய இல. 07)

01. சீனா மக்கள் குடியரசின் அரச வனவியல் முகாமைத்துவ கல்லூரி மற்றும் இலங்கை ஜனநாயக சோஷலிச குடியரசின் நிலையான அபிவிருத்தி மற்றும் வன ஜீவராசிகள் அமைச்சுக்கும் இடையில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (விடய இல. 06)

01.பூநகரி பிரதேசத்தில் 240 மெகாவொட் கொள்ளவைக் கொண்ட காற்று சக்தி மற்றும் 800 மெகாவொட் கொள்ளவைக் கொண்ட சூரிய சக்தி கலப்பு மின்னுற்பத்தி பேட்டையினை நிலையத்தினை நிர்மாணித்தல் (விடய இல. 12)

சமீபத்திய செய்திகள்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் 2019.07.07

09 July 2019
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் 2019.07.07

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் 2019.07.07

அமைச்சரவை முடிவுகள்- 2019.05.21

21 May 2019
அமைச்சரவை முடிவுகள்- 2019.05.21

அமைச்சரவை முடிவுகள் -2019.05.21    

2019.04.09

10 April 2019
2019.04.09

2019.04.09

2019.04.02

04 April 2019
2019.04.02

2019.04.02

2019.03.26

27 March 2019
2019.03.26

2019.03.26

2019.03.19

20 March 2019
2019.03.19

2019.03.19 அன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்கள் 

2019.01.02

03 January 2019
2019.01.02

2019.01.02

2018.12.27

27 December 2018
2018.12.27

 

2018.12.21

22 December 2018
2018.12.21

 

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.

World Wesak conferace final logo