• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

அரசாங்க தகவல் திணைக்களம்

மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சின் கீழ் தொழிற்பட்டு வருவதுடன் அரசாங்க செய்திகளை அனைவரும் இலகுவாக பெறக்கூடிய விதத்தில் செய்திகளை வழங்குவதில் முன்னணியாக செயற்பட்டு வரும் ஊடகமே அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் (DGI), ஆகும்.

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது. அரசாங்கத்துடன் இணைந்து தரவுப் பகுப்பாய்வு, தகவல் முகாமைத்துவம், ஒலி/ஒளிகாட்சியமைப்புக்கள் தயாரிப்பு, மற்றும் பொதுமக்கள் காப்பகமாகவும் தொழிற்பட்டு வருகின்றது.

Souvenir issued by the Department of Government Information Official commemorative for the 72nd Independence Day celebrations

Souvenir issued by the Department of Government Information Official commemorative for the 72nd Independence Day celebrations

ஊடக அறிக்கை

சமீபத்திய வீடியோ

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள்

staff2020.png

provincial.png

foreign2020.png

gov2020.png

விசேட ஆக்கங்கள்

குறைந்த வருமானம் பெறும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை கட்டியெழுப்ப ஜனாதிபதியின் பணிப்புரையில் துரித நிவாரணங்கள்

குறைந்த வருமானம் பெறும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை கட்டியெழுப்ப ஜனாதிபதியின் பணிப்புரையில் துரித நிவாரணங்கள்

புத்தபெருமானின் முதலாவது இலங்கைக்கான விஜயத்தைக் குறிக்கும் நோன்மதி தினம்

புத்தபெருமான் முதல் முதலாக இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொண்ட நாளைக் குறிக்கும் துருது முழு நோன்மதி தினம் இன்றாகும்.

புதிய செய்திகள்

தேசிய லொத்தர் சபை அதிஸ்ட இலாப விற்பனையில் புதிய புரட்சி

தேசிய லொத்தர் சபை அதிஸ்ட இலாப சீட்டில் புதிய புரட்சி ஒன்றை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வைபர் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அதிஸ்ட இலாப சீட்டு விற்பனையை ஆரம்பித்துள்ளமையே இந்த புரட்சி ஆகும்.

பொது தேர்தல் - தபால் மூல வாக்களிப்பு குறித்து தேர்தல் ஆணைக்குழு அறிக்கை

இந்த வருடத்தில் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதத்தில் நடைபெறக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்க்பபடும் பொது தேர்தலில் தபால் மூலம் வாக்களிப்பதற்கு எதிர்பார்த்துள்ள வாக்காளர்களுக்கு தேர்தல் ஆணைக்குழு விசேட அறிவிப்பு ஒன்றை விடுத்துள்ளது.

Department of Government Printing

Rupavahini

ITN

SLBC

ANCL

Sri Lanka Press Council

Serendib Studio

Salacine Television Institute

SLT TI

news-2.jpg

State Printing Corporation

Film Corporation

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.

World Wesak conferace final logo