• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

அரசாங்க தகவல் திணைக்களம்

பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சின் கீழ் தொழிற்பட்டு வருவதுடன் அரசாங்க செய்திகளை அனைவரும் இலகுவாக பெறக்கூடிய விதத்தில் செய்திகளை வழங்குவதில் முன்னணியாக செயற்பட்டு வரும் ஊடகமே அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் (DGI), ஆகும்.

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது. அரசாங்கத்துடன் இணைந்து தரவுப் பகுப்பாய்வு, தகவல் முகாமைத்துவம், ஒலி/ஒளிகாட்சியமைப்புக்கள் தயாரிப்பு, மற்றும் பொதுமக்கள் காப்பகமாகவும் தொழிற்பட்டு வருகின்றது.

விசேட ஆக்கங்கள்

தாமரைவில் கவிஞனுக்கு கிழக்கு மாகாண அரச தமிழிலக்கிய விருது!

28 July 2017
தாமரைவில் கவிஞனுக்கு கிழக்கு மாகாண அரச தமிழிலக்கிய விருது!

திருகோணமலை மாவட்டத்திலுள்ள இயற்கை அழகு பொங்கும் கிராமங்களில் ஒன்று தாமரைவில்....

தூர பிரதேசங்களுக்கு இணையசேவை வழங்கும் முயற்சியில் ஃபேஸ் புக்

05 July 2017
தூர பிரதேசங்களுக்கு இணையசேவை வழங்கும் முயற்சியில் ஃபேஸ் புக்

தொலைதூரத்தில் அமைந்துள்ள பகுதிகளுக்கும் இணைய சேவையை அளிப்பதற்காக ஃபேஸ்புக் நிறுவனத்தால்...

புதிய விமர்சனங்கள்

சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் நீண்ட காலம் தங்கியிருந்த பெண் பூமிக்கு

07 September 2017
சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் நீண்ட காலம் தங்கியிருந்த பெண் பூமிக்கு

சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் நீண்ட நாட்கள் தங்கியிருந்து, சாதனை புரிந்த...

மூளையை பயிற்றுவிக்கும் விளையாட்டுக்களினால் பயனுண்டா?

09 August 2017
மூளையை பயிற்றுவிக்கும் விளையாட்டுக்களினால் பயனுண்டா?

மூளையைப் பயிற்றுவிக்கும் விளையாட்டுகள், மூளையின் நலத்திற்குப் பலனளிக்கும் என்று கருதப்படும்...

புதிய செய்திகள்

புலம்பெயர் தொழிலாளரின் பிள்ளைகளுக்கு புலமைபரிசில்!

20 September 2017
புலம்பெயர் தொழிலாளரின் பிள்ளைகளுக்கு புலமைபரிசில்!

வெளிநாடுகளில் பணியாற்றும் இலங்கையருடைய பிள்ளைகளுக்கு புலமைபரிசில் வழங்குவதற்காக 56 மில்லியன்...

கட்டிடத் தொழிலாளர் சேமலாப நிதியம்- ஆராய குழு

20 September 2017
கட்டிடத் தொழிலாளர் சேமலாப நிதியம்- ஆராய குழு

 கட்டிடத் தொழிலாளர்களுக்கு ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தில் அங்கத்துவம் வழங்கி அதன்...

முன்னாள் ஜனாதிபதிவின் மட்டக்களப்புக்கு விஜயம்

19 September 2017
முன்னாள் ஜனாதிபதிவின் மட்டக்களப்புக்கு விஜயம்

 முன்னாள் ஜனாதிபதியும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டுக்கும் நல்லிணக்கத்திற்குமான அலுவலகத்தின் தலைவியுமான சந்திரிகா...

விருது பெற்ற இயக்குநர்கள் கௌரவிப்பு

19 September 2017
விருது பெற்ற இயக்குநர்கள் கௌரவிப்பு

அரச திரைப்படப்பிரிவை மேம்படுத்த அன்று தொடக்கம் அளப்பறிய பங்களிப்பை வழங்கி...

Department of Government Printing

Rupavahini

ITN

SLBC

ANCL

Film Corporation

Sri Lanka Press Council

State Printing Corporation

Serendib Studio

Salacine Television Institute

SLT TI

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.

World Wesak conferace final logo