• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

அரசாங்க தகவல் திணைக்களம்

பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சின் கீழ் தொழிற்பட்டு வருவதுடன் அரசாங்க செய்திகளை அனைவரும் இலகுவாக பெறக்கூடிய விதத்தில் செய்திகளை வழங்குவதில் முன்னணியாக செயற்பட்டு வரும் ஊடகமே அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் (DGI), ஆகும்.

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது. அரசாங்கத்துடன் இணைந்து தரவுப் பகுப்பாய்வு, தகவல் முகாமைத்துவம், ஒலி/ஒளிகாட்சியமைப்புக்கள் தயாரிப்பு, மற்றும் பொதுமக்கள் காப்பகமாகவும் தொழிற்பட்டு வருகின்றது.

விசேட ஆக்கங்கள்

நாகரீக வளர்ச்சி மிக்க மாயன்கள் !

06 May 2017
நாகரீக வளர்ச்சி மிக்க மாயன்கள் !

மெக்ஸிகோவின் யுகடான் தீகற்பத்தில் உள்ள சிசேன் - இட்ஸா மற்றும்...

இன்று மலேரியா தினம்

25 April 2017
இன்று மலேரியா தினம்

மலேரியா நோய்... இன்று (25) இலங்கையில் முற்றாக அழிக்கப்பட்டதாக உலக...

அறிவியல் அறிவோம்

இந்திய மாணவரின் செயற்கைக்கோள் விண்வெளியில்

16 May 2017
இந்திய மாணவரின் செயற்கைக்கோள் விண்வெளியில்

இந்தியாவைச் சேர்ந்த மாணவர் ஒருவர் வடிவமைத்துள்ள, உலகின் மிகச்சிறியதெனக் கருதப்படும்...

சனிக்கிரகத்தில் உயிர்கள் வாழ ஏதுவான சூழல்?

02 May 2017
சனிக்கிரகத்தில் உயிர்கள் வாழ ஏதுவான சூழல்?

பூமிக்கு வெளியே உயிர்கள் வாழ்வதற்கு வாய்ப்புள்ள மிகச்சிறந்த இடமாக, சனிக்கிரகத்தின்...

புதிய செய்திகள்

மட்டக்களப்பில் குடியரசு தின நிகழ்வு

22 May 2017
மட்டக்களப்பில் குடியரசு தின நிகழ்வு

இலங்கை குடியரசு தின நிகழ்வு இன்று (22) மட்டக்களப்பிலும் மாவட்டச்...

மாத்தளை மாவட்டத்தில் 1799 சிறுநீரக நோயாளர்கள்

22 May 2017
மாத்தளை மாவட்டத்தில் 1799 சிறுநீரக நோயாளர்கள்

மாத்தளை மாவட்டத்தில் இதுவரை 1799 சிறுநீரக நோயாளர்கள் அடையாளங்காணப்பட்டுள்ளனர் என்று...

புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு!

22 May 2017
புதிய  அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு!

புதிய அமைச்சரவை மறுசீரமைப்பின் கீழ் 09 அமைச்சரவை அமைச்சுக்கள் மற்றும்...

ஜோன் கொத்தலாவல பல்கலைக்கழகத்தில்போதனா வைத்தியசாலை

21 May 2017
ஜோன் கொத்தலாவல பல்கலைக்கழகத்தில்போதனா வைத்தியசாலை

ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய போதனா வைத்தியசாலை ஜனாதிபதி...

Department of Government Printing

Rupavahini

ITN

SLBC

ANCL

Film Corporation

Sri Lanka Press Council

State Printing Corporation

Serendib Studio

Salacine Television Institute

SLT TI

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.

World Wesak conferace final logo