• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஒகஸ்ட் மாதம்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 28.08.2023, 14.08.2023, 07.08.2023

 

Cabinet Decision on 28.08.2023 Tamil page 001

Cabinet Decision on 28.08.2023 Tamil page 002

Cabinet Decision on 28.08.2023 Tamil page 003

Cabinet Decision on 28.08.2023 Tamil page 004

Cabinet Decision on 28.08.2023 Tamil page 005

Cabinet Decision on 28.08.2023 Tamil page 006

Cabinet Decision on 28.08.2023 Tamil page 007

 

 

 

Cabinet Decisions on 14.08.2023 Tamil 1 page 001

Cabinet Decisions on 14.08.2023 Tamil page 002

Cabinet Decisions on 14.08.2023 Tamil page 003

Cabinet Decisions on 14.08.2023 Tamil page 004

Cabinet Decisions on 07.08.2023 Tamil page 001

Cabinet Decisions on 07.08.2023 Tamil page 002

Cabinet Decisions on 07.08.2023 Tamil page 003

சமீபத்திய செய்திகள்

Cabinet Decisions - 15.07.2024

16 July 2024

Decisions taken by the Cabinet of Ministers on...

Cabinet Decisions - 09.07.2024

10 July 2024

Decisions taken by the Cabinet of Ministers on...

Cabinet Decisions - 01.07.2024

02 July 2024

cabinet Decisions taken by Cabinet Ministers on 01.07.2024

Cabinet Decisions - 19.06.2024

20 June 2024

Decisions taken by the Cabinet Ministers on 2024.06.19

Cabinet Decisions - 12.06..2024

13 June 2024

Cabinet Decisions taken by the Cabinet Ministers on...

Cabinet Decisions - 04.06.2024

04 June 2024

Decisions taken by the Cabinet Ministers on 03.06.2024

Cabinet Decisions - 27.05.2024

28 May 2024

Cabinet Desicions taken by Cabinet Ministers on 27.05.2024

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஒக்டோபர் மாதம்

04 October 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 02.10.2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - செப்டெம்பர் மாதம்

04 October 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 25.09.2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஒகஸ்ட் மாதம்

16 August 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 28.08.2023, 14.08.2023, 07.08.2023

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.