• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

அமைச்சரவை முடிவுகள்- 2019.05.21

அமைச்சரவை முடிவுகள் -2019.05.21Cabinet Decision on 21.05.2019 Tamil page 002

Cabinet Decision on 21.05.2019 Tamil page 003

Cabinet Decision on 21.05.2019 Tamil page 004

Cabinet Decision on 21.05.2019 Tamil page 005Cabinet Decision on 21.05.2019 Tamil page 006Cabinet Decision on 21.05.2019 Tamil page 007Cabinet Decision on 21.05.2019 Tamil page 008Cabinet Decision on 21.05.2019 Tamil page 009Cabinet Decision on 21.05.2019 Tamil page 010

Cabinet Decision on 21.05.2019 Tamil page 011

Cabinet Decision on 21.05.2019 Tamil page 012

 

 

 

சமீபத்திய செய்திகள்

அமைச்சரவை முடிவுகள் 2019.07.19

20 July 2019
அமைச்சரவை முடிவுகள் 2019.07.19

அமைச்சரவை முடிவுகள் 2019.07.19

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் 2019.07.07

09 July 2019
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் 2019.07.07

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் 2019.07.07

அமைச்சரவை முடிவுகள்- 2019.05.21

21 May 2019
அமைச்சரவை முடிவுகள்- 2019.05.21

அமைச்சரவை முடிவுகள் -2019.05.21    

2019.04.09

10 April 2019
2019.04.09

2019.04.09

2019.04.02

04 April 2019
2019.04.02

2019.04.02

2019.03.26

27 March 2019
2019.03.26

2019.03.26

2019.03.19

20 March 2019
2019.03.19

2019.03.19 அன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்கள் 

2019.01.02

03 January 2019
2019.01.02

2019.01.02

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.

World Wesak conferace final logo