• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் 21.03.2017

01.வறுமையினை ஒழிப்பதற்காக வேண்டி 'கிராமிய சக்தி' வேலைத்திட்டத்தை செயற்படுத்தல் (விடய இல. 05)
 
அரசாங்கங்களின் பல்வேறு நடவடிக்கைகளினால் 1990ம் ஆண்டு 26.1% ஆக இருந்த வறுமை மட்டமானது 2011ம் ஆண்டளவில் 6.7மூ ஆக குறைந்தது. 2017ம் ஆண்டினை 'இலங்கையினை வறுமையிலிருந்து மீட்டெடுக்கும்' ஆண்டாக பிரகடனப்படுத்தி பிரதேச மட்டத்தில் மேலும் வறுமை ஒழிப்புக்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அதனடிப்படையில், செயற்படுத்துவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள கிராமிய சக்தி வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் 2017ம் ஆண்டில் பிரதேச செயலக மட்டத்தில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வசிக்கும் 700 கிராம சேவகர் பிரிவுகளை இனங்கண்டு, அக்கிராம சேவக பிரிவுகளில் வசிக்கும் 80 சதவீதத்தினர் கலந்துகொள்ளும் மகா சபை மற்றும் மேற்பார்வை குழுவினை உள்ளடக்கிய நிர்வனம் ஒன்று ஸ்தாபிக்கப்பட உள்ளது. அவர்களுக்கு பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு கிராமத்தில் வறுமையினை ஒழிப்பதற்காக அபிவிருத்தி நிதியுதவி செய்து கொடுக்கப்படவுள்ளது. 2017ம் ஆண்டின் இறுதியில் அனைத்து கிராம அபிவிருத்திக்கும் ஒரு மில்லியன் ரூபா வீதம் வழங்குவதற்கு ஏதுவான முறையில் இவ்வேலைத்திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது.
 
மேலும், உற்பத்தி கிராமங்களாக விருத்தி செய்வதற்கு உகந்த 300 கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளை தெரிவு செய்து, ஏற்றுமதி செய்வதற்கு உக்நத உற்பத்திகள் அல்லது தேசிய தேவையினை பூர்த்தி செய்வதன் மூலம் இறக்குமதியினை குறைக்கும் உற்பத்திகளை விருத்தி செய்வதற்கு தேவையான தொழில்நுட்ப மற்றும் நிதி வசதிகளை பெற்றுக் கொடுத்து புதிய வேலை வாய்ப்புக்களை உருவாக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. அதனடிப்படையில் இவ் கிராமிய சக்தி வேலைத்திட்டத்தை அரச, தனியார் மற்றும் பொதுமக்களின் பங்குபற்றலுடன் செயற்படுத்துவது தொடர்பில் அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
02. அரசாங்கத்தின் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்கு தேவையான கல், மணல், மண் போன்வற்ற திரௌவியங்களை வழங்குவதற்கான முறையான செயன்முறையொன்றை அறிமுகப்படுத்தல் (விடய இல. 09)
 
இலங்கையின் அபிவிருத்தியினை அடிப்படையாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்படுகின்ற அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை துரிதமாக மற்றும் குறைந்த செலவில் மேற்கொள்வதற்கும், சூழல் மாசுபடாமல் தடுப்பதற்கும், பல்வேறு மோசடிகளை இல்லாதொழிபப்பதற்கும், பலனுள்ள வழங்குனர்களை உறுதிசெய்வதற்கும் ஏதுவான முறையில் மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் இலங்கை மகாவலி அதிகாரசபை மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு திணைக்களம் ஆகியவற்றால் பரிபாலிக்கப்படுகின்ற பூமியிலுள்ள திரௌவியங்களை முறையான முறையில் பெற்று வழங்கும் செயன்முறையொன்றை அறிமுகப்படுத்துவது தொடர்பில் மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் எனும் ரீதியில் அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
03. மருந்தாக்கல் தொழிற்றுறை அபிவிருத்தி (விடய இல. 10)
 
இந்நாட்டு மருந்தாக்கல் தொழிற்றுறையை நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் பரவச் செய்யும் ஆகியவற்றுக்காகவும் சந்தைக்கு பொருத்தமான போட்டித் தன்மையினை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கான வசதிகளை செய்து கொடுக்கும் நோக்கில், மருந்து உற்பத்திகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற மூலப்பொருட்கள், இயந்திர சாதனங்கள் மற்றும் குறித்த தொழிற்சாலைகள் ஆகியவற்றை நிர்மாணிக்கும் போது தேவைப்படுகின்ற பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்கான வரிச்சலுகையினை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கும், மருந்து உற்பத்தி துறைக்கு தேவையான முதலீட்டினை பெற்றுக் கொள்ளும் நோக்கில் உயிரியல் வலயம் (Biomedical Zone) அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்துவதற்கும் தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்கள் தொடர்பான அமைச்சர் எனும் ரீதியில் கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
04.பிணையகங்கள் பரிவர்த்தனை வரைவுச் சட்டம் (விடய இல. 13)
 
இலங்கையின் பொருளாதாரத்தில் மூலதனத்தை திரட்டுவதற்கான ஓர் மாற்றீடு வழியாக மூலதனச் சந்தையினை மிகவும் கவர்ச்சிகரமாக உருவாக்குவதில் ஓர் முக்கியமான தூணாக கருதப்படும் இப்பிணையகங்கள் பரிவர்த்தனை வரைவுச் சட்டத்தின் ஊடாக கட்டுப்பாடுகளும் இருப்புகளும் கொண்ட ஓர் ஆரோக்கியமான முறையுடன் கூடிய கடுமையான ஆளுகைக் கட்டமைப்பின் அமுலாக்கலூடாக ஆணைக்குழுவின் சுயாதீனத்தினை பலப்படுத்துவதற்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறான பல்வேறு நோக்கங்களை அடைந்துக் கொள்ளும் வகையில் 'பிணையகங்கள் பரிவர்த்தனை சட்டம்' எனும் பெயரில் புதிய சட்டம் ஒன்றை வரைவது தொடர்பில் தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்கள் தொடர்பான அமைச்சர் எனும் ரீதியில் கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
05. நெதர்லாந்தின் சலுகை நிதி வசதிகள் (விடய இல. 14)
 
நெதர்லாந்து அரசாங்கத்தின் மூலம், அந்நாட்டில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட நிர்வனம் ஒன்றின் ஊடாக இலங்கை கிராமிய பாலங்கள் அபிவிருத்தி உட்பட இன்னும் பல அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கு சலுகை அடிப்படையில் நிதியுதவி அளிப்பதற்கு இணக்கம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறித்த நிர்வனத்தின் மூலம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள வேiலைத்திட்ட முன்மொழிவுகளை மதிப்பிட்டு குறித்த அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது தொடர்பில் தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்கள் தொடர்பான அமைச்சர் எனும் ரீதியில் கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
06. அரசுக்கு சொந்தமான கூட்டாதனம் மற்றும் கூட்டாதனமல்லாத சொத்துக்களில் நீண்ட காலமாக வசித்து வருகின்ற வாசிகளுக்கு அதன் உரித்தை வழங்கல் (விடய இல.15)
 
அரசுக்கு சொந்தமான கூட்டாதனம் மற்றும் கூட்டாதனமல்லாத சொத்துக்களில் 15 வருடத்துக்கு மேலதிகமாக வசித்து வருகின்ற வாசிகளுக்கு அதன் உரித்தை வழங்குவதற்கு தகுந்த இயந்திரமொன்றை தயாரிப்பது தொடர்பில் தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்கள் தொடர்பான அமைச்சர் எனும் ரீதியில் கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
07. தனியார் - அரச ஒத்துழைப்பு (PPP) மாதிரியின் ஊடாக அரசத்துறையில் அடிப்படை வசதிகளை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக முதலிடல் (விடய இல. 16)
 
பல நாடுகளில் வெற்றியளிக்கப்பட்ட தனியார் - அரச ஒத்துழைப்பு (PPP) மாதிரியின் ஊடாக அரசத்துறையில் அடிப்படை வசதிகளை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. குறித்த மாதிரியின் ஊடாக வெளிநாட்டு முதலீடுகளை கவரும் கொள்வதற்காக இயந்திரமொன்றை தயாரிப்பதற்காக அமைச்சரவையினால் நியமிக்கப்பட்ட கலந்தாலோசனை குழு மற்றும் வேலைத்திட்ட குழு என்பவற்றை நியமிப்பது தொடர்பில் தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்கள் தொடர்பான அமைச்சர் எனும் ரீதியில் கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
08. இலங்கை மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையில் சுற்றுலாத்துறையில் ஒத்துழைப்பினை விருத்தி செய்து கொள்வதற்கான புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை (விடய இல. 17)
 
இலங்கை மற்றும் ரஷ;யா ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையில் சுற்றுலாத்துறையில் ஒத்துழைப்பினை விருத்தி செய்து கொள்வதற்கான புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை ஒன்றில் அதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் ரஷ்ய சுற்றுப்பயணத்தின் போது கைச்சாத்திடுவது தொடர்பில் சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அமைச்சர் கௌரவ ஜோன் அமரதுங்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
09. இலங்கை தேசிய மிருகக்காட்சிசாலை மற்றும் சிங்கப்பூரின் தேசிய மிருகக்காட்சிசாலை ஆகியவற்றுக்கு இடையில் புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை ஒன்றில் கைச்சாத்திடல் (விடய இல. 18)
 
இலங்கை தேசிய மிருகக்காட்சிசாலைகளை உயரிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி சர்வதேச தரம் வாய்ந்தவையாக மாற்றியமைக்கும் நோக்கில், குறித்த தொழில்நுட்ப மற்றும் விஞ்ஞான அறிவு, தேவையான தகவல் பரிமாற்றம், மிருகங்கள் தொடர்பில் புதிய தகவல்களை பரிமாறிக் கொள்ளல் ஆகிய காரணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு சிங்கப்பூரின் தேசிய மிருகக்காட்சிசாலையுடன் புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கையொன்றில் கைச்சாத்திடுவது தொடர்பில் நிலையான அபிவிருத்தி மற்றும் வன சீவராசிகள் அமைச்சர் கௌரவ காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.
 
10.தேசிய விஞ்ஞான மத்திய நிலையம் ஒன்றை ஸ்தாபித்தல் (விடய இல. 23)
 
தேசிய விஞ்ஞான மத்திய நிலையம் (National Science Centre – NSC) ஒன்றை அமைப்பதற்கு தேவையான அடிப்படை வேலைகளை மேற்கொள்வதற்கு அமைச்சரவை ஏற்கனவே அனுமதி அளித்துள்ளதுடன், குறித்த பணியானது சர்வதேச தரத்தில் அமைய வேண்டி இருப்பதனால் இவ்வேலைத்திட்டத்தை திட்டமிடல் மற்றும் வடிவ நிர்மாண திட்டமிடல், தேசிய விஞ்ஞான மத்திய நிலையத்தை நிர்மாணித்தல், நிர்மாணித்தல் மற்றும் மேற்பார்வை செய்தல் ஆகிய பணிகளுக்காக ஆலோசனை சேவையினை பெற்றுக் கொள்வதற்காக வேண்டி அமைச்சரவையினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள கலந்துரையாடல் குழுவொன்றினை நியமிப்பதற்கும், உகந்த நிர்வனமொன்றின் ஊடாக தொழில்நுட்ப மற்றும் நிதி வசதிகளை பெற்றுக் பெற்றுக் கொள்வதற்கும் விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அமைச்சர் கௌரவ சுசில் பிரேமஜயந்த அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.
 
11.இலங்கையின் 20 அரசாங்க வைத்தியசாலைகளுக்காக இலத்திரனியல் படக்காப்பகம், தொடர்பாடல் முறையினை ஸ்தாபித்தல் (விடய இல. 25)
 
வைத்தியசாலைகளின் வசதிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் வைத்தியசாலைகளுக்காக இலத்திரனியல் படக்காப்பகம், நவீன தொடர்பாடல் முறை என்பவற்றை தெரிவு செய்யப்பட்ட 20 அரச வைத்தியசாலைகளில் ஸ்தாபிக்கும் வேலைத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவது தொடர்பில் சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சர் கௌரவ டாக்டர் ராஜித சேனாரத்ன அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.
 
12.வைத்தியசாலைகளில் மற்றும் பிரதேச வைத்திய வழங்குநர் பிரிவுகளில் வசதிகளை பலப்படுத்தல் (விடய இல. 26)
 
712 மில்லியன் ரூபா மதிப்பீட்டு செலவில் 134 வைத்தியசாலைகளில் மற்றும் 26 பிரதேச வைத்திய வழங்குநர் பிரிவுகளில் மருந்துப்பொருட்கள் களஞ்சியசாலை வசதிகளை விருத்தி செய்வதற்கும், 954 மில்லியன் ரூபா மதிப்பீட்டு செலவில் பிரதேச வைத்தியசாலை மட்டம் வரை வைத்திய வழங்குநர் முகாமைத்துவ தகவல் தொகுதியினை வியாபிக்கும் வேலைத்திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதற்கும் சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சர் கௌரவ டாக்டர் ராஜித சேனாரத்ன அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.
 
13. தொற்றா நோய்கள் பரவுவதற்கு எதிராக போராடுவதற்காக என்.சீ.டீ. எலாயன்ஸ் லங்கா நிர்வனத்துக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்தல் (விடய இல. 27)
 
தொற்றா நோய்கள் பரவுவதற்கு எதிராக போராடுவதற்காக வேண்டி தேசிய சுகாதார சங்கங்கள் பல இணைந்து என்.சீ.டீ. எலாயன்ஸ் லங்கா எனும் அமைப்பை உருவாக்கின. குறித்த அமைப்பினால் மேற்கொள்ளப்பட உள்ள 05 வருட திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக வேண்டி இலங்கை அரசாங்கத்தினால் வருடாந்தம் சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சுக்கு ஒதுக்கும் தொகையில் வருடாந்தம் 05 மில்லியன் ரூபா வீதம் 2017ம் ஆண்டிலிருந்து தொடர்ந்து 05 வருடங்களுக்கு குறித்த அமைப்பிற்கு வழங்குவதற்கு சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சர் கௌரவ டாக்டர் ராஜித சேனாரத்ன அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.
 
14. புதிய தேசிய வருமான சட்டம் (விடய இல. 29)
 
தற்போது தயாரிக்கப்பட்டுள்ள கொள்கை பத்திரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தேசிய வருமான புதிய சட்ட மூலம் ஒன்றை வரைவதற்கு சட்ட வரைஞர் திணைக்களத்துக்கு ஆலோசனை வழங்குவது தொடர்பில் நிதியமைச்சர் கௌரவ ரவி கருணாநாயக்க அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.
 
15. பொருளாதார சேவை கட்டணம