• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதியம் - அரச அதிகாரிகளுக்கு தௌிவுபடுத்தல்

சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதியம் குறித்து மாத்தறை மாவட்ட அரச அதிகாரிகளை தௌிவுபடுத்தும் செயலமர்வு ஒன்று இன்று (01) மாத்தறை நுபே சனச மண்டபத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
மாத்தறை மாவட்டச் செயலாளர் பிரதீப் ரத்னாயக்க தலைமையில் காலை 9.30 மணிக்கு ஆரம்பமாகவுள்ள இச்செயலமர்வில், சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய முறை, அதனை நடைமுறைப்படுத்தும் போது ஏற்படும் சவால்கள், அங்கத்தவர்களை இணைத்துக்கொள்ளும் புதிய முறை போன்ற விடயங்கள் தொடர்பில் தௌிவுபடுத்தப்படவுள்ளனர்.
 
இச்செயலமர்வில் மாத்தறை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பிரதேச செயலகங்களையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் சமூக சேவை அதிகாரிகள், சமூக அபிவிருத்தி உதவி அதிகாரிகள், விடய பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் கிராம சேவகர்கள் கலந்துகொள்ளவுள்ளனர்.
 
சமூக பாதுகாப்புச் சபையின் மாத்தறை மாவட்ட காரியாலயம் இந்த செயலமர்வை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

சமீபத்திய செய்திகள்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஒகஸ்ட் மாதம்

16 August 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 28.08.2023, 14.08.2023, 07.08.2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஜூலை மாதம்

05 July 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 17.07.2023, 11.07.2023, 04.07.2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 26.06.2023

28 June 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 26.06.2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஜூன் மாதம்

07 June 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - மே மாதம்

09 May 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - மே மாதம்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஏப்ரல் மாதம்

09 May 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஏப்ரல் மாதம்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - மார்ச் மாதம்

23 March 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் 

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஜனவரி 2023

20 January 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஜனவரி 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - டிசம்பர் மாதம்

20 December 2022

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 19.12.2022 , 12.12.2022

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.