• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

கிராமிய மட்டத்தில் போஷாக்கு அபிவிருத்தித் திட்டம்

போஷாக்கை மேம்படுத்த கவனத்தில்கொள்ளவேண்டிய விடயங்கள் தொடர்பில் கிராமிய அபிவிருத்தி சங்கங்களை தெளிவுபடுத்தும் நிகழ்வு அநுராதபுர மாவட்டத்தில் வெற்றிகரமாக நடைபெற்று வருகிறது என்று மாவட்டச் செயலாளர் டி.பி. குமாரசிறி தெரிவித்தார்.

அநுராதபுர மாவட்டச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற மாவட்ட போஷாக்கு குழுக்கூட்டத்திலேயே மாவட்டச் செயலாளர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

ஆரோக்கியம், போஷாக்கு என்பவற்றை இலக்காக கொண்டு முன்னெடுக்கப்படும் இத்திட்டமானது ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் எண்ணக்கருவில் உருவாகிய திட்டமாகும். கிராமிய மட்டத்தில் போஷாக்கையும் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துவதற்கு முன்னெடுக்கும் இத்திட்டத்தை கிராமிய மக்களின் அன்றாட வாழ்வில் பழக்கப்படுத்திக்கொள்ளும் வகையில் தெளிவுபடுத்தப்படுவது மிக அவசியம் என்று அநுராதபுர மாவட்டச் செயலாளர் தெரிவித்தார்.

ஆரோக்கியம் மற்றும் போஷாக்கு தொடர்பான உயரதிகாரிகளைப் போன்றே பிரதேச செயலாளர்களும் பங்களிப்பை வழங்குவது அவசியம் என்று மாவட்டச் செயலாளர் சுட்டிக்காட்டினார்.

சமீபத்திய செய்திகள்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஒக்டோபர் மாதம்

04 October 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 02.10.2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - செப்டெம்பர் மாதம்

04 October 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 25.09.2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஒகஸ்ட் மாதம்

16 August 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 28.08.2023, 14.08.2023, 07.08.2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஜூலை மாதம்

05 July 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 17.07.2023, 11.07.2023, 04.07.2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 26.06.2023

28 June 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 26.06.2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஜூன் மாதம்

07 June 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - மே மாதம்

09 May 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - மே மாதம்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஏப்ரல் மாதம்

09 May 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஏப்ரல் மாதம்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - மார்ச் மாதம்

23 March 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் 

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.