• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

மாத்தறை பிரதேச சாஹித்ய விழா 19ஆம் திகதி

bookமாத்தறை பிரதேச சாஹித்ய விழா இம்மாதம் (19)ஆம் திகதி காலை 9.00 மணிக்கு மாத்தறை பிரதேச செயலாளர் அலுவல கேட்போர்கூடத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இச்சாஹித்ய விழாவின் பிரதான உரையை ஶ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைகழகத்தின் பேராசிரியர் சமன் சந்திர ரணசிங்க ஆற்றவுள்ளார். சாஹித்ய விழாவை முன்னிட்டு சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் ஜயதிஸ்ஸ தென்னகோனின் மாதொட புராணய ஆராய்ச்சி நூலும் வௌியிடப்படவுள்ளது.
 
மேலும், பாரம்பரிய தேசிய கலை, கிராமிய பேச்சுவழக்கு மற்றும் கிராமிய இலக்கியம் மற்றும் விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புக்களுக்கு ஆற்றிய சேவைகளுக்காக இச்சாஹித்திய விழாவில் கலைஞர்கள் கௌரவிக்கப்படவுள்ளனர்.
 
தென்மாகாண இளைஞர் சேவை, கிராமிய அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார விவகார அமைச்சர்  வீரசுமன வீரசிங்க, மாத்தறை மாவட்டச் செயலாளர் ஈ.ஏ.சீ விதானகமாச்சி, கலாசார பணிப்பாளர் அனுஷா கோகுல பிரனாந்து மற்றும் தேசபந்து சிரிசுன கொடகே உட்பட பலர் கலந்துகொள்ளவுள்ள இவ்விழாவை கலாசார பொதுச்சபையின் உதவியுடன் மாத்தறை கடவத்சதர பிரதேச செயலகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

சமீபத்திய செய்திகள்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஒக்டோபர் மாதம்

04 October 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 02.10.2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - செப்டெம்பர் மாதம்

04 October 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 25.09.2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஒகஸ்ட் மாதம்

16 August 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 28.08.2023, 14.08.2023, 07.08.2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஜூலை மாதம்

05 July 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 17.07.2023, 11.07.2023, 04.07.2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 26.06.2023

28 June 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 26.06.2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஜூன் மாதம்

07 June 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - மே மாதம்

09 May 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - மே மாதம்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஏப்ரல் மாதம்

09 May 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - ஏப்ரல் மாதம்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - மார்ச் மாதம்

23 March 2023

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் 

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.