• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

அரசாங்க தகவல் திணைக்களம்

பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சின் கீழ் தொழிற்பட்டு வருவதுடன் அரசாங்க செய்திகளை அனைவரும் இலகுவாக பெறக்கூடிய விதத்தில் செய்திகளை வழங்குவதில் முன்னணியாக செயற்பட்டு வரும் ஊடகமே அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் (DGI), ஆகும்.

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது. அரசாங்கத்துடன் இணைந்து தரவுப் பகுப்பாய்வு, தகவல் முகாமைத்துவம், ஒலி/ஒளிகாட்சியமைப்புக்கள் தயாரிப்பு, மற்றும் பொதுமக்கள் காப்பகமாகவும் தொழிற்பட்டு வருகின்றது.

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள்

logo

விசேட ஆக்கங்கள்

இலட்சங்களை அள்ளித்தரும் வணிகக்கப்பல் வேலைவாய்ப்பு

15 February 2017
இலட்சங்களை அள்ளித்தரும் வணிகக்கப்பல் வேலைவாய்ப்பு

வணிக கப்பல் பணியாளர்கள் மற்றும் அத்துறை சார்பில் வணிக கப்பல்...

தகவல் அறியும் சட்ட தரப்படுத்தலில் இலங்கை மூன்றாம் இடம்

10 February 2017
தகவல் அறியும் சட்ட  தரப்படுத்தலில் இலங்கை மூன்றாம் இடம்

உலக நாடுகளுக்கிடையில் தகவல் அறியும் சட்டம் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தரப்படுத்தலில்...

Knowledge is power

புதிய செய்திகள்

தெற்காசிய பிராந்திய நான்காவது கொள்முதல் மாநாடு

21 February 2017
தெற்காசிய பிராந்திய நான்காவது கொள்முதல் மாநாடு

இலங்கைக்கு பெருமையைத் தேடித்தரும் தெற்காசிய பிராந்திய நான்காவது கொள்முதல் மாநாடு...

துறைமுகத் தொகுதி அபிவிருத்திக்கு முதலீடு செய்ய நோர்வே தயார்

21 February 2017
துறைமுகத் தொகுதி அபிவிருத்திக்கு முதலீடு செய்ய நோர்வே தயார்

இலங்கை துறைமுகத் தொகுதியை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான முதலீட்டை மேற்கொள்ள நோர்வே...

மின்சாரத்தை சேமிக்க உதவுமாறு பொது மக்களிடம் கோரிக்கை

21 February 2017
மின்சாரத்தை சேமிக்க உதவுமாறு பொது மக்களிடம் கோரிக்கை

தற்போது நிலவும் வரட்சியான காலநிலையினால் மின்சாரத்தை பாதுகாப்பதற்கு வீதி விளக்குகளை...

ஸ்ரீலங்கன் எயார் லைன்ஸ் நடத்தும் “Speculo 2017 கண்காட்சி

21 February 2017
ஸ்ரீலங்கன் எயார் லைன்ஸ் நடத்தும் “Speculo 2017 கண்காட்சி

ஸ்ரீலங்கன் எயார் லைன்ஸ் முதல்முறையாக ஏற்பாடு செய்துள்ள “Speculo 2017...

Department of Government Printing
Rupavahini
ITN
SLBC
ANCL
Film Corporation
Sri Lanka Press Council
State Printing Corporation
Serendib Studio
Salacine Television Institute
SLT TI

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.