• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

வடமாகாண அரச சேவை இணைப்பு வயதில் மாற்றம்!

வடமாகாணத்தில் அரச சேவையில் இணைத்துக்கொள்வதற்கான வயதை 35 இலிருந்து 40 ஆக அதிகரிக்க வட மாகாண ஆளுநர் ரெஜினோல்ட் குரே நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளார்.

அதற்கான வர்த்தமான அறிவித்தல் தற்போது அச்சிடப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. தற்போது கல்விச் சேவையில் பணியாற்றும் தொண்டர் சிரியர்கள் மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றும் ஆசிரிகள் , அரை சம்பளம் பெறும் ஆசிரியர்கள் ஆகியோரை மாகாண அரச சேவையில் இணைத்துக்கொள்வதற்காக இம்மாற்றம் செய்யப்படவுள்ளது என்று ஆளுநர் தெரிவித்தார்.

இதற்கான அமைச்சரவை பத்திரம் அனுமதிக்காக அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசமினால் விரைவில் அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்படும் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

சமீபத்திய செய்திகள்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 18.10.2021

19 October 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 18.10.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 18.10.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 11.10.2021

12 October 2021
 அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 11.10.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 11.10.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 05.10.2021

06 October 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள்  - 05.10.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 05.10.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 27.09.2021

28 September 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 27.09.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 27.09.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 21.09.2021

22 September 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 21.09.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 21.09.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 13.09.2021

14 September 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள்  - 13.09.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 13.09.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 30.08.2021

31 August 2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 30.08.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 23.08.2021

24 August 2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 23.08.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 17.08.2021

18 August 2021
 அமைச்சரவை தீர்மானங்கள்  - 17.08.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 17.08.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 09.08.2021

10 August 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 09.08.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 09.08.2021

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.