• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

வைத்தியசாலைகளில் ஆசிரியர்களை நியமிக்க நடவடிக்கை

முன்னணி அரச வைத்தியசாலைகளில் நீண்டகாலம் தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெறும் மாணவர்களுக்கு கற்பிப்பதற்காக ஆசிரியர்களை நியமிப்பது தொடர்பில் கல்வியமைச்சு ஆராய்ந்து வருகிறது.
 
 
நீண்டகால சிகிச்சை பெற்றுவரும் மாணவர்களின் கல்வி நடவடிக்கையை தொடரும் நோக்கில் இந்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.
 
கொழும்பு லேடி ரிஜ்வே சிறுவர் வைத்தியசாலையில் ஏற்கனவே கற்பித்த ஐந்து ஆசிரியர்கள் ஓய்வு பெற்றதையடுத்து மேலும் ஐந்து ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 
எதிர்காலத்தில் லேடி ரிஜ்வே, மஹரகம புற்றுநோய் வைத்தியசாலை மற்றும் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலை என்பவற்றிலும் இவ்வாறு அதிக எண்ணிக்கையான ஆசிரியர்கள் இணைத்துக்கொள்ளப்படவுள்ளனர் என்று கல்வியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

சமீபத்திய செய்திகள்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 18.10.2021

19 October 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 18.10.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 18.10.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 11.10.2021

12 October 2021
 அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 11.10.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 11.10.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 05.10.2021

06 October 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள்  - 05.10.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 05.10.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 27.09.2021

28 September 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 27.09.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 27.09.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 21.09.2021

22 September 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 21.09.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 21.09.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 13.09.2021

14 September 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள்  - 13.09.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 13.09.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 30.08.2021

31 August 2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 30.08.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 23.08.2021

24 August 2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 23.08.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 17.08.2021

18 August 2021
 அமைச்சரவை தீர்மானங்கள்  - 17.08.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 17.08.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 09.08.2021

10 August 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 09.08.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 09.08.2021

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.