• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

நூறு வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு மாதாந்தம் 5000 ரூபா கொடுப்பனவு

நூறு வயதுக்கு மேற்பட்ட குறைந்த வருமானத்தைக் கொண்ட முதியவர்களுக்கு மாதாந்தம் 5000 ரூபாவை வழங்க அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
 
சமூக வலுவூட்டல், நலன்புரி அமைச்சர் எஸ். பி. திஸாநாயக்க முன்வைத்த அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கே இவ்வாறு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
இலங்கையில்  நூறு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் சுமார் 350 பேர் வரை உள்ளனர். அவர்களுடைய பாதுகாப்பான வாழ்க்கை கருத்திற்கொண்டு இக்கொடுப்பனவு வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
நூறு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் உள்ளமை நாட்டின் சுகாதாரதுறை  அபிவிருத்திக்கு ஒரு சான்றாகும் என்று அமைச்சரவை பேச்சாளர், அமைச்சர் கயந்த கருணாதிலக்க சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
 

சமீபத்திய செய்திகள்

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 18.10.2021

19 October 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 18.10.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 18.10.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 11.10.2021

12 October 2021
 அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 11.10.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 11.10.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 05.10.2021

06 October 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள்  - 05.10.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 05.10.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 27.09.2021

28 September 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 27.09.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 27.09.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 21.09.2021

22 September 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 21.09.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 21.09.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 13.09.2021

14 September 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள்  - 13.09.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 13.09.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 30.08.2021

31 August 2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 30.08.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 23.08.2021

24 August 2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 23.08.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 17.08.2021

18 August 2021
 அமைச்சரவை தீர்மானங்கள்  - 17.08.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 17.08.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 09.08.2021

10 August 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 09.08.2021

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 09.08.2021

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.