• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தின் புதிய பதில் பணிப்பாளர் நாயகமாக நியமிக்கப்பட்ட சட்டத்தரணி சுதர்ஷன குணவர்தன இன்று (13) தனது பணிகளை பொறுப்பேற்றார்.

பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக ஒரே தேசிய பாடசாலையில் பணியாற்றி வரும் 12,000 ஆசிரியர்களில் 3,000 பேரை இடமாற்றம் செய்ய கல்வியமைச்சு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.

விவசாயம், நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர்வள முகாமைத்துவம், சுற்றாடல் மற்றும் மகாவலி அபிவிருத்தி ஆகிய அமைச்சுக்கள் உள்ளிட்ட அமைச்சுக்களினதும் தனியார் துறையினதும் பங்களிப்புடன் பல நிகழ்வுகள் நாடு பூராவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆரம்ப நிகழ்வுகள் தென் மாகாணத்திலுள்ள முருத்தவெல நீர்த்தேக்கத்துக்கு அருகிலும், சப்ரகமுவ மாகாண எம்பிலிப்பிட்டிய, ஊறுசிட்டாவெவ பகுதியிலும் இடம்பெறவுள்ளன.

சிறுவர் பாதுகாப்பு தொடர்பான முறைபாடுகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் தொடர்பாக அறிவுறுத்தும் அறிவித்தல் பதாகை மட்டக்களப்பில் திறந்து வைக்கப்பட்டது .

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.

World Wesak conferace final logo