• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

தற்போதைய நிலைமை வழமைக்கு திரும்பும் வரையில் வாகனங்களுக்கு மட்டுமே எரிபொருள் வழங்கப்படும் என்று கனிய எண்ணெய் வள அபிவிருத்தி சுற்று நிரூபம் ஒன்றினூடாக அறிவித்துள்ளது.

மாத்தறை மாவட்டத்தில் சட்டரீதியான காணி உறுதி பத்திரம் இல்லாதோருக்கு காணி உறுதி பத்திரம் வழங்கும் நிகழ்வு நேற்று (05) பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க தலைமையில் தெணியாய பிரதேசத்தில் நடைபெற்றது.

2030 ஆம் ஆண்டாகும் போது இலங்கையின் பொருளாதார, சமூக மற்றும் சூழல் ஆகிய துறைகளில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகள் குறித்த நிபுணர் குழுவின் முதலாவது அறிக்கை வரைபு நேற்று (01) ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிபாலவிடம் கையளிக்கப்பட்டது.

புதிய அரசியலமைப்பு தொடர்பில் ஆராயும் அரசியலமைப்பு சபை அமர்வு இன்றும் (02) எதிர்வரும் ஆறாம் திகதியும் (திங்கட்கிழமை) நடத்த தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.

World Wesak conferace final logo