• #163, கிருலபன எவனியூ, கொழும்பு 05, இ லங்கை​
  • +94 112 51 5759

engsin

சூரியனை விடவும் வெப்பமான கிரகம்

சூரியனை விடவும் வெப்பமான கிரகமொன்றை வானிலை ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.
சுமார் 4000 டிகிரி வரை இதன் வெப்பநிலையுடன் கூடிய இக்கிரகத்திற்கு  KELT-9b என ஆய்வாளர்கள் பெயர் சூட்டியுள்னர்.
KELT-9b கிரகத்தின் நட்சத்திரம் மிக அருகாமையில் இருப்பதே இவ்வெப்ப அதிகரிப்புக்கு காரணமாயிருக்கலாம் என்று தெரவித்துள்ள ஆய்வாளர்கள் இக்கிரகம் தனது சூரியனை சுற்றிவர இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே செல்வதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
ஒஹியோ ஸ்டேட் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் குறித்த கிரகம் கடந்த 2014ம் ஆண்டே கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகவும் அதன் தனித்தன்மை மிக்க உலகம் மற்றும் வேறொரு நட்சத்திரத்தை சுற்றி வருகிறது என்பதை நிரூபிக்கவும் இத்தனை காலம் தேவைப்பட்டது என்றும் பிபிஸிக்கு கருத்து தெரிவித்துள்ளார்
வியாழனனை விடவும் மூன்று மடங்கு  பெரியதும் எடைக்கூடியதுமான இக்கிரகம் வேகமாக சுற்றுவதால் பார்ப்பதற்கு தட்டையான வடிவம் கொண்டது போன்று தோன்றுகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
நன்றி- பிபிஸி

அத்துடன் இலங்கையிலுள்ள ஊடகத்துறையின் கொள்கை திட்டமிடல் , பயிற்சி நெறிகளை வழங்குதல் , மற்றும் ஊடகத்துறைக்கான அங்கீகாரங்களை வழங்குவதிலும் இந்நிறுவனம் முன்னின்று உதவுகின்றது.

World Wesak conferace final logo